SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

In case of enquiries concerning the internet posts please contact:

GEAart d.o.o.
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, Slovenia
+386 41 353 459
[email protected]
www.geaart.si

Aegolius funereus
 

Triglav National Park
Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled
Slovenia
tel.: +386 4 578 02 00
[email protected]
www.tnp.si
Kozjansko Regional Park
Podsreda 45, 3257 Podsreda
Slovenia
tel.: +386 3 800 71 00
[email protected]
www.kozjanski-park.si
Notranjska Regional Park
Tabor 42, 1380 Cerknica
Slovenia
tel.: +386 1 709 36 36
[email protected]
www.notranjski-park.si
Regijski park Pohorje
Škocjan Caves Regional Park
Škocjan 2, 6215 Divača
Slovenia
tel.: +386 5 708 21 00
[email protected]
www.park-skocjanske-jame.si
Krajinski park Debeli rtič
Jadranska c. 66, 6280 Ankaran
Slovenia
tel.: +386 5 66 53 036
[email protected]
www.visitankaran.si
Goričko Landscape Park
Grad 191, 9264 Grad
Slovenia
tel.: +386 2 551 88 60
[email protected]
www.park-goricko.org
Kolpa Landscape Park
Adlešiči 3a, 8341 Adlešiči
Slovenia
tel.: +386 (0)7 35 65 240
[email protected]
www.kp-kolpa.si
Krajinski park Lahinja
Veliki Nerajec 11
8343 Dragatuš
Tel.: +386 40 842 717
[email protected]
www.kp-lahinja.si
Ljubljana Marshes Nature Park
Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice
Slovenia
tel.: +386 8 205 23 50
[email protected]
www.ljubljanskobarje.si
Logar Valley Landscape Park
Logarska dolina 9, 3335 Solčava
Slovenia
tel.: +386 3 838 90 04
[email protected]
www.logarska-dolina.si
The Seasonal Lakes of Pivka Nature Park
Slovenska vas 10, 6257 Pivka
Slovenia
tel.: +386 31 775 002
[email protected]
www.pivskajezera.si
Krajinski park Radensko polje
Turizem Grosuplje
Adamičeva 15, 1290 Grosuplje
Slovenia
tel.: +386 82 003 480
[email protected]
www.radenskopolje.si
Sečovlje Salina Nature Park
Seča 115, 6320 Portorož
Slovenia
tel.: +386 5 672 13 50
[email protected]
www.kpss.si
Strunjan Landscape Park
Strunjan 152, 6320 Portorož
Slovenia
tel.: +386 8 205 18 80
[email protected]
www.parkstrunjan.si
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib Nature Park
JP VOKA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
Slovenia
tel.: +386 1 4779 792
[email protected]
www.kp-trsh.si
Upper Idrijca Landscape Park
Zavod za turizem Idrija
Mestni trg 2, 5280 Idrija
Tel.: +386 5 37 34 070
[email protected]
www.geopark-idrija.si/o-krajinskem-parku-zgornja-idrijca/
Škocjanski Zatok Nature Reserve
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Sermin 50, 6000 Koper
Slovenia
Tel.: +386 5 626 03 70
[email protected]
www.skocjanski-zatok.org

go to the top