Zeleno oko Evrope
Slovenija je mozaik neokrnjene narave,
razkošne biotske pestrosti in krajinskih posebnosti.
Zavarovano je 13 % ozemlja Slovenije.

NARAVNI PARKI SLOVENIJE

Naravni parki Slovenije predstavljajo najvrednejše dele slovenskega ozemlja z vidika dolgoročnega ohranjanja naravnih vrednot, biotske pestrosti ter posebnih krajinskih lastnosti. Zavarovana območja narave so zavarovana v enem narodnem parku, treh regijskih, 34 krajinskih parkih, 66 naravnih rezervatih in preko 1200 naravnih spomenikih, ki skupaj obsegajo 13 % slovenskega ozemlja. Poleg tega ima Slovenija še 2 geoparka, nekaj botaničnih vrtov in 144 spomenikov oblikovane narave. Precej je še izjemnih območij, ki bi si prav tako zaslužili pravno varovanje in so vredni obiska.

SEZNAM VSEH PARKOV

Triglavski narodni parkKozjanski regijski parkNotranjski regijski parkRegijski park Škocjanske jameKrajinski park GoričkoKrajinski park KolpaKrajinski park Ljubljansko barjeKrajinski park Logarska dolinaKrajinski park Pivška presihajoča jezeraKrajinski park Sečoveljske solineKrajinski park StrunjanNaravni rezervat Škocjanski zatok

Krajinski park
Beka
13
Krajinski park Beka
Krajinska parka
Boč – Donačka gora in
Boč – Plešivec
14
Krajinska parka Boč – Donačka gora in Boč – Plešivec
Krajinski park
Drava
15
Krajinski park Drava
Krajinski park
Golte
16
Krajinski park Golte
Krajinski park
Južni in zahodni obronki Nanosa
17
Krajinski park Južni in zahodni obronki Nanosa
Krajinski park
Južni obronki Trnovskega gozda
18
Krajinski park Južni obronki Trnovskega gozda
Krajinski park
Kamenščak – Hrastovec
19
Krajinski park Kamenščak – Hrastovec
Krajinski park
Kum
20
Krajinski park Kum
Krajinska parka Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice ter Jeruzalemsko-Ormoške gorice
22
Krajinska parka Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice ter Jeruzalemsko-Ormoške gorice
Krajinski park
Mariborsko jezero
23
Krajinski park Mariborsko jezero
Krajinski park
Mašun
24
Krajinski park Mašun
Krajinski park
Negova in Negovsko jezero
26
Krajinski park Negova in Negovsko jezero
Krajinski park
Polhograjski dolomiti
27
Krajinski park Polhograjski dolomiti
Krajinski park
Rački ribniki – Požeg
29
Krajinski park Rački ribniki – Požeg
Krajinski park
Robanov kot
33
Krajinski park Robanov kot
Krajinski park
Štatenberg
34
Krajinski park Štatenberg
Krajinski park
Šturmovec
35
Krajinski park Šturmovec
Krajinski park
Topla
37
Krajinski park Topla
Krajinski park
Zgornja Idrijca
38
Krajinski park Zgornja Idrijca
Krajinski park
Žabljek
39
Krajinski park Žabljek