SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

KRAJINSKI PARK TIVOLI, ROŽNIK IN ŠIŠENSKI HRIB

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Površina: 459 ha

Leto ustanovitve: 
1984 (2015)

Ustanovitelj:
Mestna občina Ljubljana

Uprava:
JP VOKA SNAGA d.o.o.

Naravni pomen:
4 ožja zavarovana območja znotraj krajinskega parka: Naravni spomenik Pod Turnom, Naravni spomenik Tivoli, Naravni rezervat Mali Rožnik, Naravni rezervat Mostec
3 NV državnega pomena in 14 NV lokalnega pomena

KONTAKT:

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
JP VOKA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana

+ 386 (0)1 477 97 92

info.kptrsh@vokasnaga.si

www.kp-trsh.si


Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Krajinski park se razprostira na severozahodnem delu Ljubljane. Obsega mestni park Tivoli ter gozdni prostor Rožnika, Šišenskega hriba in Koseškega boršta s skupno površino 459 ha. Območje so leta 1984 tedanje ljubljanske občine zavarovale z namenom ohranjanja naravne dediščine in svojevrstne krajinske identitete sredi urbanega okolja. Leta 2015 je mestna občina Ljubljana sprejela nov Odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Evropska gomoljčica
Krossing
Tivoljski grad
Naravni rezervat Mali Rožnik
Otroci v parku Tivoli
Tivolski ribnik

Na vzhodnem delu območja je mestni park Tivoli, ki ima značaj oblikovane zelene površine. Predstavlja prehodno območje med ravninskim urbanim delom mesta in gričevnatim gozdnim prostorom. Osrednji in največji del obsega gričevnati gozdni prostor, katerega najvišji deli so: Rožnik (393 m), Šišenski hrib (430 m), Debeli hrib (372 m), Veliki Rakovnik (358 m), Drenikov vrh (386 m) in Tivolski vrh (387 m). Med vrhovi se razprostirata dolini Mostec in Rakovnik ter številne grape.

Na zahodni strani gričevje prehaja v uravnan nižinski svet Koseškega boršta in Za Mošenico, kjer se nižinski gozd prepleta z obdelovalnimi površinami.

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je najbolj obiskan krajinski park v Sloveniji, saj ga po ocenah obišče skoraj dva milijona obiskovalcev letno. Na območju parka se obiskovalci rekreirajo, iščejo sprostitev in navdih. Tu so izobraževalne, znanstvene in kulturne ustanove, gostinski lokali in športni objekti. Prebivalci in obiskovalci Ljubljane v krajinskem parku najbolj cenijo neposredno bližino narave. Tovrstno sožitje med mestom in parkovno gozdnimi površinami je v drugih velikih mestih redko oziroma ni tako izrazito. Območje krajinskega parka je močno zasidrano v zavesti Ljubljančanov in prebivalcev širše okolice ter predstavlja svojevrstno identiteto prestolnice.

Krajinski park je bil ustanovljen s ciljem, da se ohrani številne naravne vrednote, velika biotska raznovrstnost, krajinska pestrost in naravni procesi. Cilji zavarovanja se uresničujejo z varstvom, financiranjem in predvsem z upravljanjem krajinskega parka.

več...

 
Krajinski park
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
JP VOKA SNAGA d.o.o.

Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

 

ZANIMIVOSTI
 • Naravni spomenik Pod Turnom (pod Tivolskim gradom) je klasično nahajališče evropske gomoljčice (Pseudostellaria europaea) – to pomeni, da je bila rastlina tu odkrita in prvič opisana.
 • Stara debla listavcev, predvsem v mestnem parku Tivoli, nudijo dom puščavnikom (Osmoderma eremita), hroščem iz družine skarabejev. Odrasel hrošč živi le par tednov, ličinka, ki se prehranjuje s trohnečim lesom, približno tri leta.
 • V obeh naravnih rezervatih še najdemo barjanske in močvirne rastline, jelševja, vodne površine porasle s šašjem, šotni mah in številne redke in ogrožene vrste gliv ter živali.
 • V parku Tivoli je več različnih spomenikov, vodnjakov in kipov. Med najbolj poznanimi je Kalinov pastirček s piščalko.
 • Na Rožniku je med letoma 1910 in 1917 bival pisatelj Ivan Cankar, kot domači učitelj v Cekinovem gradu pa v letih 1818 in 1819 tudi France Prešeren.

AKTIVNOSTI

 • Rekreacija
 • Sprostitev
 • Tematske poti
 • Vodeni izleti
 • Kulturne prireditve, razstave
 • Strokovni dogodki in izobraževanja
 • Ogled Živalskega vrta
go to the top