SLO  |  ENG
Follow us on Facebook
Brek

UNPROTECTED AREAS

Besides the protected areas, there are numerous interesting and attractive areas hidden in the Slovenian landscape that would also deserve a legal protection. However, it takes time for the consciousness of necessity and meaning of protection to ripen. It is also true, that a protection of an area is neither a guarantee for its conservation not its quality. We present some areas here that are still preserved and rich in biodiversity, with natural and cultural heritage and are exceptional in their unspoiled beauty.Dolina Dragonje

Dolina Dragonja
Reka Dragonja, mejna reka med Slovenijo in Hrvaško, je v marsičem edinstvena. Naseljem se izogiba in vso svojo pot, od izvira do izliva, naredi po flišu. Sprva po ogoleli kamnini, v izlivnem delu pa po flišnih naplavinah, na katerih je človek skozi stoletja oblikoval solna polja.
Obnovljen Mazurinijev mlin

Obnovljen Mazurinijev mlin

Rokava, pritok Dragonje

Rokava, pritok Dragonje

 
  • Dolina Dragonje je naravna vez med Jadranskim morjem,
    flišno Istro in Kraško planoto.
  • V sušnih poletnih mesecih Dragonja presahne in se umakne v svoje bogate prodne nanose. 
  • Koprsko zaledje, vključno z dolino Dragonje, je v prvih desetletjih prejšnjega stoletja z zelenjavo in drugimi kmetijskimi pridelki oskrbovalo vsa obalna mesta, tudi sosednji Trst.
  • V dolini Dragonje je nekdaj delovalo približno 40 mlinov.
Lokacija nezavarovanega območja
go to the top