SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

KRAJINSKI PARK STRUNJAN

Krajinski park Strunjan

Površina: 428 ha

Leto ustanovitve: 2004

Ustanovitelj:
Republika Slovenija

Uprava:
Javni zavod KP Strunjan

Naravni pomen:
11 naravnih vrednot, park je v celoti ekološko pomembno območje , območje Natura 2000 (SCI) za 2 živalski vrsti in 7 habitatnih tipov

KONTAKT:

Javni zavod Krajinski park Strunjan

Strunjan 152
6320 Portorož

+ 386 (0)8 205 18 80

[email protected]

www.parkstrunjan.si


Krajinski park Strunjan

Laguna Stjuža in solinska polja

Krajinski park Strunjan je edinstven, ohranjen košček narave Tržaškega zaliva, ki se razkriva skozi podobe, ki jih že tisočletja ustvarja morje. Kažejo se v naravni in kulturni dediščini, ki jima je morje dalo življenje in domačini pomen.

Strunjanski klif
Velika babica
Podmorski travnik kolenčaste cimodoceje z leščurji
Zatočišče ptic v Stjuži
Značilna kulturna krajina
Večerna zarja nad solinskimi polji

Tako kot vsi slovenski krajinski parki je tudi park Strunjan kulturna krajina, ki je edinstvena prav zaradi svoje morske lege. Lastnost Strunjanskega polotoka je tip poselitve s hišami, raztresenimi sredi večjih obdelovalnih površin, kjer se naselje strnjenega istrskega tipa ni nikoli razvilo. Ravno ugodna morska klima in flišna podlaga sta ustvarili razmere, ki so jih domačini s pridom izkoristili in oblikovali terase za vzgojo zgodnjih kulturnih rastlin.

Naravne danosti morskega obrežja so bile idealne, da so z nasipi, kanali in plitvimi bazeni ta del Strunjanskega zaliva preoblikovali v soline. V času Beneške republike je bila izjemno čista in bela sol pomembno trgovsko blago, ki se na tradicionalen način prideluje še danes. Morje v solinah ni ustvarilo samo soli, ampak je tudi dom za zelo redke rastline in živali, ki so prilagojene zelo slanim tlom.

Posebnost krajinskega parka je Stjuža, edina slovenska morska laguna. V okviru parka je izjemen tudi strunjanski klif, ki ga oblikujejo flišne prepadne stene, najvišje v Jadranu. To je hkrati najdaljši odsek neokrnjene obale na celotni 130-kilometrski obalni liniji med Gradežem v Italiji in Savudrijo na Hrvaškem, s katero je zamejen Tržaški zaliv. Prepadne stene in prodna obala ob vznožju klifa so v celoti prepuščeni naravnim procesom, kjer morje, dež in veter neutrudno preoblikujejo krušljive plasti kamnin in jim rišejo nove poteze.

več...

 
Javni zavod
Krajinski park Strunjan

Strunjan 152
6320 Portorož

Krajinski park Strunjan

 

ZANIMIVOSTI
  • Na začetku prejšnjega stoletja je bil Strunjan znan predvsem po pridelavi zgodnje zelenjave in sadja, ki so ju z barkami redno vozili v Trst.
  • Strunjanski klif je nastal v morju in ostaja z njim združen. Oblikujejo ga prepadne flišne stene, najvišje na Jadranu.
  • Stjuža je edina slovenska morska laguna, zapuščina naravnega ribogojstva, danes pomembna za vodne ptice, ki si tu poiščejo hrano, skrivališče ali gnezdišče.
  • Strunjanske soline so najsevernejše in najmanjše še ohranjene soline v Sredozemlju, kjer piransko sol po tradicionalnem postopku pridobivajo že več kot 700 let.
  • Mozaik življenjskih okolij morskega dela parka z živahnim rastlinskim in živalskim svetom predstavlja »vročo točko« biotske raznovrstnosti slovenskega morja.

AKTIVNOSTI

  • Tematska pot
  • Opazovanje ptic
  • Kopanje
  • Potapljanje

NAMIGI ZA IZLET

go to the top