SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

KRAJINSKI PARK ZGORNJA IDRIJCA

Krajinski park Zgornja Idrijca

Površina: 4.474 ha

Leto ustanovitve: 
1993

Ustanovitelj:
Občina Idrija

Uprava:
Zavod za turizem Idrija

Naravni pomen:
47 naravnih vrednot (31 državnega in 16 lokalnega pomena), 7 ožjih zavarovanih območij (1 naravni rezervat, 6 naravnih spomenikov), park je v celoti znotraj ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000.

Mednarodni pomen:
Idrija UNESCO Globalni Geopark, UNESCO seznam svetovne dediščine – Dediščina živega srebra. Almaden in Idrija.

KONTAKT:

Krajinski park Zgornja Idrijca
Zavod za turizem Idrija

Mestni trg 2
5280 Idrija

+ 386 (0)5 37 34 070

[email protected]

www.geopark-idrija.si/o-krajinskem-parku-zgornja-idrijca


Krajinski park Zgornja Idrijca

Panoramski pogled

Krajinski park Zgornja Idrijca se nahaja v zgornjem delu doline reke Idrijce in ponuja obiskovalcem edinstveno izkušnjo neokrnjene narave. To je svet samotnih poti, divjih grap in bujnih gozdov ter bogate tehniške dediščine. Strma pobočja globoko vrezanih grap so življenjski prostor redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

Divje jezero
Bučke
Putrihove klavže
Megalodontidne školjke
Idrijski jeglič (Primula x venusta)
Gams (Rupicapra rupicapra)

Razgiban svet, ki sta ga izdolbli Idrijca in Belca s pritoki, nam razkriva soteske, geološke preseke, številne slapove, slikovite tolmune in izvire vode. Pestra geološka zgradba s številnimi kraškimi pojavi ter prepletanje mediteranskega in alpskega podnebja pripomorejo k visoki pestrosti rastlinstva in živalstva.

Obširni gozdovi, ki so bili v preteklosti pomembna surovina in energetski vir za delovanje rudnika, danes pa imajo gospodarsko, biotopsko in varovalno vlogo, so rastišča številnih rastlinskih vrst, med katerimi je precej botaničnih posebnosti od katerih velja omeniti zlasti tri vrste jegličev: kranjski jeglič, avrikelj in njun križanec idrijski jeglič ter edini rodovni endemit v Sloveniji rebrinčevolistna hladnikija. Tu uspevajo tudi številne druge zavarovane vrste, kot so lepi čeveljc, Clusijev svišč, bodika, kranjska lilija, bertolonijeva orlica, okroglolistna rosika in tisa.

V parku srečamo tudi veliko živalskih vrst, ki so ogrožene, prisotne pa so tudi vse tri velike zveri, medved, ris in volk.

Mogočne klavže na Idrijci in Belci, kamšt in vodni kanal Rake, ozkotirna vojaška železnica Feldban in Slovenska vojaška partizanska bolnica Pavla pa so le nekatere znamenitosti iz bogate tehniške dediščine tega območja.

več...

 
KP Zgornja Idrijca
Zavod za turizem Idrija

Mestni trg 2
5280 Idrija

Krajinski park Zgornja Idrijca

 

ZANIMIVOSTI
 • Kar 97% krajinskega parka pokrivajo gozdovi, ki so se kljub 500-letnemu izkoriščanju za potrebe idrijskega rudnika ohranili v dobrem stanju. 
 • Bistre vode reke Idrijce in njenih pritokov so življenjski prostor številnih vrst, med njimi tudi zavarovanih: soške postrvi, kaplja in navadnega koščaka.
 • V neposredni okolici Divjega jezera, ki je hkrati jama, izvir in jezero, najdemo več kot 150 rastlinskih vrst, saj zaradi specifične lege tu uspevajo tako dinarske kot alpske rastline. 
 • Rastlinski in živalski svet krajinskega parka so preučevali številni znameniti naravoslovci, med njimi tudi G. A. Scopoli, ki je v Idriji služboval kot rudniški zdravnik in odkril in opisal kar nekaj novih rastlinskih in živalskih vrst. 
 • Klavže – mogočne pregrade na Idrijci in Belci, zgrajene za namen plavljenja lesa v Idrijo za potrebe rudnika živega srebra, nekateri zaradi njihove veličastnosti imenujejo kar slovenske piramide.

AKTIVNOSTI

 • Pohodništvo
 • Kolesarjenje
 • Plavanje
 • Supanje
 • Tehniška dediščina

NAMIGI ZA IZLET

go to the top