SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

NARAVNI REZERVAT ŠKOCJANSKI ZATOK

Naravni rezervat Škocjanski zatok

Površina: 122 ha

Leto ustanovitve: 
1998

Ustanovitelj:
Republika Slovenija

Uprava:
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS)

Naravni pomen:
1 naravna vrednota (celotno območje naravnega rezervata), rezervat je v celoti ekološko pomembno območje Natura 2000 (SAC) za 2 živalski vrsti in 5 habitatnih tipov.

KONTAKT:

Naravni rezervat Škocjanski zatok
Društvo za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije

Sermin 50
6000 Koper

+ 386 (0)5 626 03 70

[email protected]

www.skocjanski-zatok.org


Naravni rezervat Škocjanski zatok

Pogled iz zraka

Na meji med morjem in kopnim, kjer sta se reki Rižana in Badaševica nekdaj izlivali v morje, je Naravni rezervat Škocjanski zatok: zadnja priča otoške preteklosti Kopra ter naše največje polslano mokrišče, ki je dandanes spet naravni biser, zahvaljujoč človeški ljubezni in predanosti.

Vodomec
Osrednja opazovalnica
V opazovalnici
Otočki in poloji
Center za obiskovalce
Podolsko govedo

Naravni rezervat Škocjanski zatok je oaza miru na pragu Kopra, privlačna za vse tiste, ki želijo spoznavati in doživljati naravo. Med glavnimi privlačnostmi za obiskovalce so tako rekreacija in sprostitev v naravi ter opazovanje živalskih in rastlinskih vrst. Izjemna vrstna pestrost, predvsem ptic, sorazmerna majhnost območja in opremljenost s posebno infrastrukturo za opazovanje narave, ki je prilagojena tudi ljudem s posebnimi potrebami, botrujejo temu, da je vsak obisk nekaj posebnega.

Cilj zavarovanja Škocjanskega zatoka je ohranitev polslanih in sladkovodnih habitatnih tipov ter habitatov ptic, ki tu v velikem številu gnezdijo, prezimujejo in se ustavljajo ob selitvah. Poleg ptic je rezervat bogat še z metulji, kačjimi pastirji, žabami, na mokrotnih travnikih pa vegetacijo s pašo uravnava podolsko govedo in kamarški konji. Posebnost rastlinskega sveta so slanuše.

Škocjanki zatok je lep primer delovanja predstavnikov civilne družbe in članov Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, kako s požrtvovalnim delom preprečiti uničevanje narave, ki je v drugi polovici prejšnjega stoletja ravno tu bilo najbolj obsežno. Leta 1993 se je z interventnim zavarovanjem to ustavilo, leta 1998 pa je sledilo trajno zavarovanje. Od leta 1999 za upravljanje skrbi DOPPS.

več...

 
Center za obiskovalce
NR Škocjanski zatok

Sermin 50
6000 Koper

Naravni rezervat Škocjanski zatok

 

ZANIMIVOSTI
  • Škocjanski zatok je edinstven preplet sladkovodnih, polslanih in morskih življenjskih okolij. 
  • V zatoku je bilo v zadnjem desetletju zabeleženih že več kot 246 vrst ptic, kar je več kot 60 % vseh v Sloveniji opaženih vrst.
  • Škocjanski zatok je eno najpomembnejših gnezdišč čapljice, mokoža, rakarja, srpične trstnice, navadne čigre in polojnika v Sloveniji. 
  • Z oživitvijo paše govedi in konj so se v sladkovodnem delu rezervata naselile kravje čaplje, na slovensko obalo pa so se vrnili tudi hrošči govnači in skarabeji. 
  • Posebnost zatoka so muljasti in peščeni poloji, kjer uspevajo slanuše – rastline, prilagojene rasti na slani podlagi. Na ekstremne razmere v svojem življenjskem okolju so se prilagodile podobno kot puščavske rastline: z mesnatimi listi in stebli, v katerih skladiščijo vodo, ki jo lahko črpajo samo ob deževju, ko koncentracija soli v tleh pade.

AKTIVNOSTI

  • Opazovanje ptic
  • Pohodna pot
  • Vodeni ogledi

NAMIGI ZA IZLET

go to the top