SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

REGIJSKI PARK ŠKOCJANSKE JAME

Regijski park Škocjanske jame

Površina: 401 ha

Leto ustanovitve:
1996

Ustanovitelj:
Republika Slovenija

Uprava:
Park Škocjanske jame, Slovenija

Naravni pomen:
52 naravnih vrednot, park je v celoti ekološko pomembno območje, del območja Natura 2000 (SPA), del območja Natura 2000 (SCI)

Mednarodni pomen:
UNESCO – 1986 vpisan na seznam svetovne dediščine;
UNESCO – 1999 podzemno kraško mokrišče razglašeno za območje Ramsarske konvencije;
UNESCO – 2004 sprejet v mrežo območij MAB kot biosferno območje Kras

KONTAKT:

Javni zavod Park Škocjanske jame

Škocjan 2
6215 Divača

+ 386 (0)5 708 21 00

[email protected]

www.park-skocjanske-jame.si


Regijski park Škocjanske jame

Šumeča jama

Regijski park Škocjanske jame leži na matičnem krasu. Jame kot ključni naravni spomenik parka, ki s svojimi razsežnimi dvoranami in pravim podzemnim »kanjonom« nobenega obiskovalca ne pustijo hladnega, so že od leta 1986 uvrščene na Unescov seznam svetovne dediščine.

Vasi Matavun, Škocjan in Betanja
Slap pod naravnim mostom
Ponor Reke
Mali podkovnjak
Ponvice
Justinova zvončica (slovenski endemit)

Škocjanske jame so zelo poznane tudi po pionirskih raziskavah kraškega podzemlja, ko so ljudje z baklami v rokah v lesenih čolnih po reki prodirali v skrivnostne temačne prostore, kilometre daleč v nedrje Krasa. Nenavadne, a bogate arheološke najdbe, pričajo o kultnem pomenu jame še iz časa prazgodovine. Poleg tega je ponorni del Reke z globokima udornicama Veliko in Malo dolino z vidika biotske pestrosti izjemno bogat oziroma edinstven, saj se na majhnem območju zaradi posebnih mikropodnebnih razmer prepletajo tipične alpske in povsem sredozemske rastline.

Bogato naravno dediščino dopolnjuje še pestra preproga suhih kraških travnikov na površju. Radi povemo, da lahko na enem kraškem travniku srečamo več različnih metuljev kot v vsej Veliki Britaniji. Zlasti veliko je nočnih metuljev. Kraška posebnost so kali ali lokve, naravne ali umetne kotanje, ki prestrezajo deževnico in so jih včasih uporabljali za napajanje živine.

Tako na zavarovanem kot vplivnem območju parka se srečujemo tudi z bogato kulturno dediščino, ki se odraža v tipični kraški arhitekturi, številnih etnoloških, zgodovinskih in umetnostnozgodovinskih spomenikih ter mnogih arheoloških najdiščih od obdobja mlajše kamene dobe naprej. Nekateri predmeti so našli svoj prostor v manjših muzejskih zbirkah v parku, ki popestrijo obisk gostov z vsega sveta.

več...

 
Javni zavod
Park Škocjanske jame

Škocjan 2
6215 Divača

Regijski park Škocjanske jame

 

ZANIMIVOSTI
  • Škocjanske jame z udornicama Veliko in Malo dolino
  • Soteska Reke pred ponorom Reke v Škocjanske jame
  • Učna pot Škocjan
  • Muzejske zbirke
  • Vasici Škocjan in Betanja
  • Dan parka Škocjanske jame in Jamski praznik Belajtnga vsako zadnjo nedeljo v maju

AKTIVNOSTI

  • Tematska pot
  • Ogled jame
  • Muzejske zbirke

NAMIGI ZA IZLET

go to the top