SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Triglavski narodni park

Površina: 83.982 ha

Leto ustanovitve: 1981

Ustanovitelj:
Republika Slovenija

Uprava:
Javni zavod Triglavski narodni park

Naravni pomen:
330  naravnih vrednot, 743 jam, območje Natura 2000

Mednarodni pomen:
2003 – Unesco MAB biosferno območje (celotne Julijske Alpe in del Karavank);
2004 – Diploma Sveta Evrope;
2009 – Certifikat Federacije Europarc za Čezmejno EKO regijo Julijske Alpe (skupaj z Naravnim parkom Julijsko predgorje);
2014 – Čezmejna pilotna regija za ekološko povezanost v Alpah, razglašena s strani Alpske konvencije (skupaj z Naravnim parkom Julijsko predgorje)

KONTAKT:

Triglavski narodni park

Ljubljanska c. 27
4260 Bled

+ 386 (0)4 578 02 00

[email protected]

www.tnp.si


Triglavski narodni park

Triglav (2864 m) – najvišja slovenska gora

Triglavski narodni park zajema skoraj celotni slovenski del Julijskih Alp. Je tipični alpski park z našimi najvišjimi gorami. Triglavski narodni park, imenovan po Triglavu (2864 m), najvišji gori in nacionalnem simbolu Slovenije, je edini narodni park v Sloveniji. Zametki parka segajo že v leto 1924, ko je bil razglašen Alpski varstveni park v Dolini Triglavskih jezer.

Dolina Trenta
Dolina Triglavskih jezer
Barje Šijec
Kozorog
Planike
Jutro v Julijcih

Bogastvo parka se kaže v biotski raznovrstnosti, ki je zaradi geološke sestave tal ter mešanja podnebnih vplivov med Alpami in Sredozemljem med najvišjimi v Alpah. V parku poteka evropska razvodnica med Jadranskim in Črnim morjem. Največje bogastvo predstavljajo vode kristalnih barv in alpsko cvetje. Izjemna je smaragdna Soča, veličastni so slapovi, doline se globoko zajedajo v Julijske Alpe, pestrost poudarjajo težko dostopne soteske, korita, kraški pojavi in še posebej ledeniška jezera. Mogočni so gozdovi, obsežne so pašne planine, gorske trate in bajerji.

Geomorfološke posebnosti dopolnjuje številno endemično cvetje (triglavski dimek, julijski mak, ozkolistna preobjeda in v skalnih razpokah Zoisova zvončica. Po Triglavu so imenovane kar štiri cvetlice: triglavska roža, triglavska neboglasnica, triglavski svišč in triglavski dimek. Pestrost živega sveta dopolnjuje bogat živalski svet. Endemična je soška postrv.

Kulturna dediščina v Triglavskem narodnem parku obsega arheološko, etnološko, stavbno, poselitveno, sakralno, kulturnokrajinsko in zgodovinsko dediščino. Registriranih je 300 enot nepremične kulturne dediščine. Julijske Alpe so meja dveh stavbnih kultur, kulture lesa na severni in kulture kamna na posoški strani.

več...

 
Javni zavod
Triglavski narodni park

Ljubljanska cesta 27
4260 Bled

Triglavski narodni park

 

ZANIMIVOSTI
 • Parkovna informacijska središča na Bledu, v Trenti, v Bohinju in Kobaridu
 • Razvejana mreža urejenih parkovno-izobraževalnih in različnih tematskih poti
 • Prva ekološka vas v Sloveniji, Čadrg nad Tolminom
 • Mednarodni festival alpskega cvetja v Bohinju
 • Vsakoletni mednarodni glasbeni Forum Trenta v organizaciji Dunajske filharmonije
 • Triglavski narodni park je v celoti vključen v omrežje Natura 2000.

AKTIVNOSTI

 • Pohodništvo
 • Alpinizem
 • Tematske poti
 • Info centri
 • Kulturna dediščina
 • Planinski muzej
 • Rafting
 • Kajak
 • Soteskanje

PRIREDITVE

NAMIGI ZA IZLET

KJE SPATI

go to the top