SLO  |  ENG
Sledite nam na Facebooku

PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Občni zbor Goričkega drüjštva za lepše vütro

22. februar 2023 ob 18.00
Okrogli salon gradu Grad na Goričkem

Predlog dnevnega reda občnega zbora:

  1. Pozdravni nagovor in ugotovitev sklepčnosti zbora ter potrditev dnevnega reda
  2. Izvolitev organov zbora: delovno predsedstvo, zapisnikar in 2 overitelja
  3. Poročila predsednice, blagajnika, vodij  sekcij, nadzornega odbora in disciplinske komisije
  4. Razprava o poročilih in sprejem predstavljenih poročil
  5. Sprememba statuta društva
  6. Obravnava in sprejem programa dela za leto 2023
  7. Sprejem sklepa o višini članarine za leto 2023
  8. Predstavitev nove nastajajoče zgodbe Bineta Volčiča, ki v Motovilcih spomladi z družino odpira nov butični hotel (Bine bo predstavil svoj koncept razmišljanja, možnosti povezave z lokalnimi ponudniki in okoljem)
  9. Tekoče zadeve in razno

Vabljeni, da se občnega zbora udeležite.

 VABILO OBČNI ZBOR GORIČKO DRUJŠTVO 2023.pdf 152 KB

na vrh strani