PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Ponovitev predstave ob kulturnem prazniku

28. februar 2019 ob 18.00
Kulturna dvorana pri Gradu

O Vrba, srečna, draga vas domača,
kjer hiša mojega stoji očeta;
da b´ úka žeja me iz tvoj´ga svéta
speljala ne bilà, golj´fiva kača!
(France Prešeren)

V petek, 8. februarja 2019, smo praznovali slovenski kulturni praznik. 
Dan, ki je namenjen kulturi v širšem pomenu besede.

Na OŠ Grad so ga obeležili s kulturno prireditvijo,
in sicer z gledališko predstavo Mala čarovnica, ki ni mogla biti zlobna.

Ker pa je februar mesec kulture, želijo to predstavo pokazati tudi občanom
Občine Grad, zato Vas vabijo na kulturno prireditev, 
ki bo v četrtek, 28. 2. 2019 ob 18.00 uri v kulturni dvorani pri Gradu.

Vljudno vabljeni!