PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Bukovnik in moderni

Branje kratke proze Robanovega Joža in Ivana Cankarja
8. februar 2019 ob 18.00
Center Rinka