PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Velikonočni prazniki

Različne prireditve
19. - 23. april
Center Rinka, Solčava

Delavnice za odrasle in otroke, blagoslov jedi v cerkvi, spremljevalne prireditve.

Info: Center Rinka (tel: 03 839 07 10) in Hotel Plesnik (tel: 03 839 23 00)