Čebelnjak

PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Dogodki in prireditve z občutkom za pristno, lokalno, kvalitetno… nas bogatijo! Postanite del navdihujočih doživetij in prijetnega druženja, pridružite se nam ob praznovanjih. Vrednost narave je neizmerna in z njo povezana dediščina brezčasna. Spoznajmo in poudarjajmo vrednost bivanja v sožitju z naravo, posredujmo naše vrednote prijateljem in zanamcem. Naj bodo doživetja ob dogodkih v naravnih parkih razkritje in navdih za polnost življenja.Okrogla miza o ogroženosti in varovanju pitne vode na območju občin Postojna in Pivka

18. april 2018 ob 18.00
Inštitut za raziskovanje krasa v Postojni

Spoštovani!

V naši ustavi je zapisano: "Vsakdo ima pravico do pitne vode". Prebivalci občin Postojna in Pivka dobivamo pitno vodo iz zajetja Malni pri Planini. Njegovo zaledje je kraško in vsled tega zelo občutljivo na onesnaženja iz različnih virov kot so Osrednje vadišče Slovenske vojske Poček, tranzicijski in drug promet, nelegalna odlagališča odpadkov na površju in v jamah, kmetijske dejavnosti, kanalizacijski sistemi, industrija...

Znano je, da ima kras zelo majhne samočistilne sposobnosti, zato je nujno, bolj učinkovito in ceneje preprečevati vsakršna onesnaževanja in omejevati dejavnosti, ki (lahko) ogrožajo vodni vir.

V društvu Drobnovratnik si prizadevamo z različnimi aktivnostmi prispevati k boljšemu, čistejšemu okolju ter ohranjanju narave. Ob koncu preteklega leta je Ustavno sodišče RS razveljavilo Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna prav zaradi nespoštovanja določil zakona o vodah. Že več let čakamo na nujno potrebno Uredbo o vodovarstvenih območjih vodnega zajetja Malni. Pred kratkim je (spet) prišlo do onesnaženja reke Pivke zaradi neodgovornega ravnanja kmetovalcev. Nove čistilne naprave pa so bile ob visokih vodah spet poplavljene... Vse to nas je spodbudilo k pripravi aktivnosti o tej pereči temi - pitni vodi.

Vabimo vas na okroglo mizo o ogroženosti in varovanju pitne vode na območju občin Postojna in Pivka, ki bo v sredo, 18. 4. 2018, ob 18h na Inštitutu za raziskovanje krasa v Postojni.

Namen okrogle mize je informiranje, ozaveščanje ter spodbujanje nadaljnjih ukrepov za aktivno zmanjševanje ogroženosti in varovanje pitne vode tako pristojnih pripravljavcev pravnih predpisov kot nosilcev javnih funkcij in vseh uporabnikov prostora na širokem zaledju vodnega zajetja Malni.

Podrobnosti so v priloženem vabilu.

Prepričani smo, da nikomur ni vseeno, kakšno vodo pije, zato vas vljudno vabimo k udeležbi in razpravi.

mag. Špela Habič,
predsednica