PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Fotografski natečaj »Motivi Natura 2000«

1. januar 2020

Spoštovani ljubitelji fotografije in prijatelji narave, Zavod za ribištvo Slovenije v okviru mednarodnega projekta »LIFE for LASCA« razpisuje fotografski natečaj z naslovom »Motivi Natura 2000,« katerega cilj je poudariti pomen posebnih varstvenih območij, ki so jih določile članice Evropske unije in seveda ohranitev biotske raznovrstnosti za prihodnje rodove. Med njimi je tudi Slovenija, ki ima trenutno določenih 355 območij Natura 2000, od tega je 324 območij določenih na podlagi Direktive o habitatih in 31 na podlagi Direktive o pticah.

V skrbi za prihodnost zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst in seveda okolja v katerem živijo, Vas vljudno vabimo, da nam preko vaših fotografskih motivov pomagate širši javnosti predstaviti delček neprecenljivega zaklada območij Natura 2000.

Ekipa Life for Lasca

Povezava na stran fotografskega natečaja.