PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin

Sobotna akcija
8. junij 2019 ob 9.00
Zbirno mesto Gozdarski inštitut Slovenije (Večna pot 2, Ljubljana)

Vabimo vas, da se nam pridružite na akciji odstranjevanja tujerodnih rastlin v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki bo to soboto, 8. 6. 2019.

V Evropi ni veliko mest, ki bi se ponašale z zeleno oazo v samem mestnem središču. Ljubljana jo ima. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je dom nekaterim redkim in zavarovanim vrstam rastlin. Njim se v zadnjih letih pridružujejo tudi invazivne tujerodne vrste.

Zato Projekt LIFE ARTEMIS tudi v letošnjem letu nadaljuje z odstranjevanjem izbranih tujerodnih rastlin v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Akcija bo potekala to soboto, 8. junija 2019. Zberemo se pred Gozdarskim inštitutom Slovenije (Večna pot 2, Ljubljana) ob 9.00 uri. Prijavnica na dogodek

Odstranjevali bomo izbrane tujerodne vrste, ki so v parku zaenkrat še razmeroma redke in jih s pravočasnim ukrepanjem še lahko omejimo.

Za sodelovanje na akciji ne potrebujete posebnega predznanja, saj bodo akcijo koordinirali poznavalci tujerodnih vrst rastlin. Potrebujete le dobro voljo in terenska oblačila (z dolgimi rokavi in hlačnicami). Za malico in potrebno opremo poskrbijo kolegi projekta LIFE ARTEMIS.

Vabimo vas, da se nam pridružite.

Foto: Luka Šparl (Arhiv TRŠh)