PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Pomen živalskega sveta na vrtu

Predava Ivan Esenko
17. februar 2017 ob 18.00
Center za obiskovalce NR Škocjanski zatok, Sermin 50

Na predavanju bodo predstavljena različna vrtna okolja, spoznali bomo živali, ki naseljujejo posamezna vrtna okolja, izvedeli, kakšen pomen imajo ptice. Predavatelj nam bo pokazal vrtne nasaditve, ki privabijo ptice, kako se namesti gnezdilnice za ptice, kako poteka zimsko krmljenje ptic. Izvedeli bomo tudi več o netopirjih, dvoživkah, plazilcih in drugih živalskih skupinah ter posameznih vrstah, ki so na vrtu nepogrešljive (jež, rovke …).