PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Dan parka Škocjanske jame, Jamski praznik (Belajtnga)

Prireditev organizira JZ Park Škocjanske jame, Slovenija, v sodelovanju s TD Škocjan
26. maj 2019