SLO  |  ENG
Sledite nam na Facebooku

PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij NATURA 2000

Zaključna spletna konferenca projekta NAT2CARE
12. junij 2020 od 15.00 do 17.15
Splet

Projekt NAT2CARE bo v petek 12. junija 2020, od 15.00 do 17.15, na spletni platformi gostil zaključno konferenco za predstavitev osrednjih aktivnosti, rezultatov in zanimivih prigod s terena. Konferenca bo potekala v italijanskem in slovenskem jeziku, za prevajanje bo poskrbljeno. Na dogodek se je potrebno predhodno prijaviti. Vabljeni!  

Splošni cilj projekta je bil izboljšati in povečati biotske vrednosti na območjih Natura 2000, za katera so pristojni projektni partnerji, preko posegov na habitatih in vrstah, krepitve celovitega čezmejnega upravljanja habitatov in vrst, izboljšanja poznavanja, ozaveščenosti in usposobljenosti različnih skupin deležnikov kot tudi splošne javnosti o različnih okoljskih vprašanjih; promocije ekosistemskih storitev.   

V projektu, ki je bil financiran iz programa za teritorialno sodelovanje Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020  v skupni vrednosti 1.282.395,50 EUR,  je sodelovalo 6 partnerjev — 3 italijanski in 3 slovenski: Deželni naravni park Julijsko predgorje (vodilni partner), Deželni naravni park Furlanskih Dolomitov, Univerza v Vidmu ter Triglavski narodni park, Nacionalni inštitut za biologijo in Biotehniški center Naklo.  

Vljudno prosimo, da potrdite svojo udeležbo z registracijo na naslovu:
https://zoom.us/webinar/register/WN_P2SdcBJKSKWE0nozgXf9aA

Prijavljeni udeleženci bodo prejeli povezavo do dogodka po e-pošti. 

PROGRAM ZAKLJUČNE KONFERENCE

na vrh strani