SLO  |  ENG
Sledite nam na Facebooku

PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Jernej Kavšek: Predavanje o orhidejah Bele krajine in razstava vezenin

16. Mednarodni festival alpskega cvetja
29. maj 2022 ob 19.30
Center TNP Bohinj, Stara Fužina

V okviru Mednarodnega festivala alpskega cvetja vabljeni na predavanje o orhidejah Bele krajine, ki bo v Centru TNP Bohinj, Stara Fužina, v nedeljo, 29. maja, ob 19.30.

Načeloma velja, da so orhideje ali kukavičevke najštevilčnejša botanična družina, saj je bilo odkritih več kot 20.000 vrst. Večina teh vrst uspeva v tropskih krajih, od koder tudi izvirajo. V naši zmerni klimi je njihovo število bistveno manjše, v Evropi okoli 500 in v Sloveniji okoli 100 vrst. Po številu odkritih vrst je v Sloveniji na prvem mestu Primorska. Orhideje, primati rastlinskega sveta, so zelo zanimiva družina. Poleg tega, da so njihovi cvetovi izredno lepi, so zaradi zapletenih ekosistemskih povezav eden boljših indikatorjev ohranjenosti narave. Poznavanje njihove razširjenosti nam posredno kaže območja kjer je narava bolj ohranjena.

Avtor knjige Divje rastoče orhideje Bele krajine v naravi in na vezeninah Jernej Kavšek, ki zaradi družinskih vezi kar dobro pozna tudi stanje orhidej v Bohinju, že več kot 15 let raziskuje rastišča orhidej v Beli krajini (in tudi širše). S svojim delovanjem je Belo krajino in njene orhideje postavil na zemljevid botanično ene bolj vročih točk Slovenije. Jernej Kavšek daje pri svojem raziskovanju orhidej izredno velik pomen sodelovanju z lokalnim okoljem. Tekom let si je ustvaril kar široko bazo sodelavcev, ki mu pomagajo raziskovati orhideje v Beli krajini. Rezultat takšnega sodelovanja z Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj (študijski krožek Orhideje in vezenine) je viden v knjigi, kjer so cvetovi vseh 45 taksonov orhidej izvezeni na tkaninah. Takšna kombinacija se je pokazala za izredno posrečeno, saj je v Beli krajini pritegnila velik krog ljudi, ki so čisto na novo spoznali čudoviti svet orhidej in se tako na nek način vključili v ohranjanje narave.

Vabljeni na predavanje 29. 5. 2022 on 19.30 uri. Razstava bo na ogled od 18. do 20.30 ure.

na vrh strani