SLO  |  ENG
Sledite nam na Facebooku

PRIREDITVE V NARAVNIH PARKIH

Uveljavljanje mirnih območij v najbolj ranljivih delih Triglavskega narodnega parka

Zakaj vzpostavitev mirnih območij in kaj to pomeni za obiskovanje narodnega parka
15. januar 2020 ob 19.00
Infocenter Triglavska roža Bled

Ker je Triglavski narodni park zelo privlačen za obiskovanje in različne prostočasne dejavnosti, določeni deli narave pa so izjemno ranljivi, je usmerjanje obiskovanja pomembna naloga Javnega zavoda Triglavski narodni park. Da bomo lahko ohranjali določene prostoživeče živalske in rastlinske vrste ter habitatne tipe, bomo zato že v letošnjem letu pričeli z uveljavljanjem t.i. mirnih območij, v katerih bodo obiskovanje in različne prostočasne dejavnosti časovno in prostorsko prilagojene. Sodelavci Javnega zavoda Triglavski narodni park bodo predstavili pomen mirnih območij in priporočila za obiskovalce, ki so sicer v tujih alpskih narodnih parkih že uveljavljena praksa.
Vabljeni!

na vrh strani