SLO  |  ENG
Follow us on Facebook
Planika

ZAVAROVANE RASTLINE

Rastline, katerih je vedno manj, so ogrožene in lahko izumrejo. Izumiranje rastlinskih in živalskih vrst se dogaja tudi po naravni poti, vendar je po industrijski revoluciji obseg izginjanja vrst večji zaradi človekovih dejavnosti. Najpomembnejši vzrok ogroženosti je spreminjanje življenjskega prostora, nekatere vrste pa lahko ogrožamo tudi s pretiranim nabiranjem, izkopavanjem ali ruvanjem. Zato so nekatere rastline zavarovane s posebnimi predpisi in jih ne smemo na kakršenkoli način poškodovati.Kranjska lilija
Kranjska lilija
Sibirska perunika
Sibirska perunika
Planika
Planika
Potonika
Potonika
Narcisa
Narcisa
Turška lilija
Turška lilija
Krvavordeči klinček
Krvavordeči klinček
Brstična lilija
Brstična lilija
Velikonočnica
Velikonočnica
Teloh
Teloh
Zoisova zvončica
Zoisova zvončica
Ilirski meček
Ilirski meček
Šmarnica
Šmarnica
Trizoba kukavica
Trizoba kukavica
Montpelierski klinček
Montpelierski klinček
Navadni klinček
Navadni klinček
Clusijev svišč
Clusijev svišč
Alpska mastnica
Alpska mastnica
Navadna oblasta kukavica
Navadna oblasta kukavica
Kronica
Kronica
Lepi čeveljc
Lepi čeveljc
Rdeča murka
Rdeča murka
Zvezdnata kukavica
Zvezdnata kukavica
Rhelikanova murka
Rhelikanova murka
 

Prva zavarovana rastlina na Slovenskem je bila planika (1896).


Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09 in 15/14)
www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3192

Seznam zavarovanih rastlinskih vrst
pisrs.si/Pis.web/npb/2014-01-0502-2004-01-2215-npb4-p1.pdf

go to the top