SLO  |  ENG
Follow us on Facebook

Narava Kozjanskega, Grad Podsreda / Kozjanski regijski park

Kontakt:
Javni zavod Kozjanski park
Podsreda 45, 3257 Podsreda
Tel.: +386 (0)3 800 71 00
[email protected]
www.kozjanski-park.si

NARAVA KOZJANSKEGA

Grad Podsreda / Kozjanski regijski park

Kletne prostore gradu Podsreda smo namenili predstavitvi narave Kozjanskega parka. Predstavitev se začne z geološko zgodovino, posebno značilnost daje kozjanski pokrajini osameli kras, ki se pojavlja z vrtačami, suhimi dolinami, izviri, požiralniki ter kraškimi jamami in brezni. Strma pobočja Kozjanskega parka so porasla z gozdom, v objemu gozda pa se skrivajo čudovite podobe narave. Bogato biodiverziteto dopolnjujejo suhi travniki. Visokodebelni travniški sadovnjaki so pomemben življenjski prostor številnih ptic.

  

 
 
 
Javni zavod Kozjanski park

Podsreda 45
3257 Podsreda

go to the top